$content.thumbnail.content Foto: Vasco, 600 mila spettatori per Live Kom | G. di Vicenza

Vasco, 600 mila spettatori per Live Kom