Bellaria Film Festival 2020, vincono Czajka e Giacomuzzi